Välkommen

Här kan du registrera dig som mottagare av vår tryckta finansiella information. Om du är aktieägare i NOTE - använd ditt person.nr/org.nr som användarnamn och din personliga kod som lösenord. Den personliga koden skickas/skickades till dig vid första rapporttillfället efter att du blivit aktieägare i NOTE. Om du inte är aktieägare i NOTE idag kan du skapa ett användarkonto via knappen nedan.
I samarbete med: